Pytania - Rozwód

  • Pozew o rozwód - procedury
  • Ile kosztuje rozwód
  • Rozwód za porozumieniem stron
  • Rozwód z orzeczeniem o winie
  • Rozwód bez orzekania o winie
  • Rozwód a dziecko
  • Alimenty a rozwód
  • Jak napisać pozew rozwodowy

 

Pytania - Dziedziczenie

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe – jest to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Także stosunki cywilno- prawne istniejące w chwili śmierci z reguły przechodzą na inny podmiot, a nie wygasają. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

W Polsce kwestie związane z prawem spadkowym reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego – spadki .

 

Podstawowe pojęcia związane z prawem spadkowym to:

 

Spadek – ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia.

Testament (z łac. testamentum – przymierze) – rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim Kodeks cywilny.

Zachowek - roszczenie pieniężne przysługujące spadkobiercom ustawowym, którzy zostali pominięci w dziedziczeniu czy to poprzez niepowołanie ich do dziedziczenia w testamencie czy też poprzez rozdysponowanie majątkiem przez spadkodawcę za życia.

Spadkobierca – osoby dziedziczące po osobie zmarłej (spadkodawcy);
Spadkodawca – osoba zmarła;

Dziedziczenie- przejście majątku zmarłej osoby fizyczne (spadkodawcy)
na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców, dawniej dziedziców).

Dziedziczenie ustawowe- według przepisów prawa spadkowego Kodeksu Cywilnego, mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu bądź testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

 

W prawie spadkowy bardzo ważne znaczenie mają terminy, np. przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Są również czynności prawne w ramach prawa spadkowego, które wymagają dotrzymywania terminów. Pierwszym przykładem palących terminów jest czas jaki spadkobierca ma do dyspozycji by podjąć decyzję czy spadek przyjmuje czy odrzuca. Czas ten zaczyna biec od daty powiadomienia o spadku danego spadkobiercy.